បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសចិន

2022-06-10 20:13:51
ប្រភព:CRI

សណ្ឋានដី Danxia តំបន់Huanglongនិងតំបន់ Jiuzhaigou គឺជាទេសភាពធម្មជាតិប្រទេសចិនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ជូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក ។ ថ្ងៃទី១១ខែមិថុនា គឺជាទិវាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិប្រទេសចិន ខាងក្រោមនេះ សូមទស្សនាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រទេសចិន៕

បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសចិន