ទេសភាពរដូវរងានៃតំបន់ដីសើមទន្លេលឿងស្រស់ស្អាតដូចជាគំនូរ

2022-12-07 17:15:52
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចូលដល់ដើមរដូវរងា នៅក្នុងតំបន់ ជីយួន នៃតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិដីសើមទន្លេលឿង ហឺណាន ប្រទេសចិន មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត មើលទៅដូចជាគំនូរដ៏ស្អាតមួយផ្ទាំង៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ទេសភាពរដូវរងានៃតំបន់ដីសើមទន្លេលឿងស្រស់ស្អាតដូចជាគំនូរ