គណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចិន៖គិតមកទល់ម៉ោង ២៤ យប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ប្រទេសចិនបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២២៣ករណី ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងស្រុកគឺ១៦៣ករណី

2022-01-17 16:58:06 |ប្រភព:CRI

  ថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុខាភិបាល​ចិន​បាន​​រាយការណ៍ថា​ ចាប់​ពី​ម៉ោង​០​ដល់​ម៉ោង​២៤ ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមករា ​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មីនៃ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ចំនួន​២២៣​ករណី។ក្នុង​នោះ ​ករណី​នាំ​ចូល​ពី​បរទេស​ចំនួន​៦០​ករណី ​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​ស្រុក​គឺ​១៦៣ករណី​។គ្មានករណី​ស្លាប់​ថ្មី​​ទេ​។

  ថ្ងៃដដែល ​មាន​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​ចេញពី​មន្ទីរ​​ពេទ្យ​ចំនួន​១៩០ករណី ​អ្នក​ធ្លាប់​ទាក់​ទង​ជិត​ស្និទ្ធ​​ជា​មួយ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​បញ្ចប់​ការ​​ពិនិត្យ​អង្កេត​ខាង​វេជ្ជសាស្ត្រ​ចំនួន​១៧៩២ករណី​ ​អ្នក​ជំងឺ​មាន​អាការៈ​ធ្ងន់​បាន​កើន​ឡើង​២​ករណី​៕