ធ្វើការ ៣ កន្លែងក្នុងមួយថ្ងៃ ពេលបានប្រាក់ខែក៏ទៅទីក្រុងណានជីង ! តើយុវជននេះកំពុងធ្វើអ្វី ?

2022-01-18 11:09:01 |ប្រភព:xinhua

  នៅឆ្នាំ ២០១៩ លោក ចាន វី បានជួលហាងផ្លែឈើមួយដែលមានទំហំ ១០០ ម៉ែត្រ​ការ៉េ នៅសង្កាត់ស៊ាស៊ីទីក្រុងណានជីង ដែលបានទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនដោយសារការលក់តម្លៃថោក ។ លោក ចាន វី ខិតខំធ្វើការ និងមានចិត្តស្មោះត្រង់ អាជីវកម្ម​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​​ និងការ​អភិវឌ្ឍ​អតិថិជន​ឆាប់រហ័ស ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្រោយឥទ្ធិពលពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហាងផ្លែឈើបានបរាជ័យ ហើយការទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ថ្លៃជួល និងចំណាយលើបុគ្គលិកធ្វើឱ្យលោកមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ ។

  នាខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ លោក ចាន វី បានបិទហាងផ្លែឈើ និងទៅធ្វើការនៅស្រុកកំណើតវិញ ។ មុនពេលទៅស្រុកកំណើតវិញ លោក ចាន វី រកឃើញមានសមាជិកបញ្ចូលលុយ ១៤០,០០០ យ័ន ដែលមិនទាន់បានសងត្រឡប់ជូនអតិថិជនចំនួនជាងរាប់រយនាក់ ។ លោក ចាន វី បានជូនដំណឹងដល់ក្រុមសមាជិកចំពោះការបិទហាងផ្លែឈើ ហើយយកសាច់ប្រាក់ជាង ៦០,០០០ យ័នសងប្រាក់ដល់សមាជិកកាតវិញ ប៉ុន្តែនៅខ្វះប្រាក់ ៨០,០០០ យ័ន ។

  លោក ចាន វីបានសម្រេចថា ការធ្វើការបណ្តើរ និងការសងប្រាក់បណ្តើរ ។ ក្រោយពីទៅស្រុកកំណើតវិញ លោកបានធ្វើការ ៣ កន្លែងប្រមាណ១៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ពេលបើកប្រាក់ខែ លោកយកទៅទីក្រុងណានជីងដើម្បីការសងត្រឡប់វិញ ។ សមាជិកចាស់ខ្លះទាក់ទងមិនបាន លោក ចាន វីបានសូមប៉ូ​លី​សជួយគាត់ ។ ក្រោមការជួយរបស់ប៉ូ​លី​ស លោក ចាន វីបានបានរកឃើញសមាជិកចាស់នោះ រឿងនេះបានធ្វើឱ្យលោក ចាន វីល្បីឈ្មោះ ពួកគេហៅគាត់ថា”បងប្រុសគួរឱ្យទុកចិត្ត” ។ រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានដាក់ឈ្មោះគាត់ថា "បុរសល្អនៅរូកា" ហើយបានផ្តល់រង្វាន់ដល់គាត់ចំនួន ៣០០០ យ័ន ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉