មើល​ឆ្កែយន្ត​ និង​គោ​អគ្គិសនី ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រទេស​ចិន

2022-01-18 11:10:53 |ប្រភព:xinhua

  ​ឆ្កែ​យន្តឈ្មោះ”កឺតា” វាមានទម្ងន់ ៣២ គីឡូក្រាម និងអាចផ្ទុកសម្ភារៈទម្ងន់អតិបរមា ៤០ គីឡូក្រាម ។ ”កឺតា”ចេះទំនាក់ទំនងជាសំឡេង និងស្គេនមុខ ហើយអាចដើរក្នុងផ្លូវព្រៃ ផ្លូវ​ក្រួស និងស្ពានបានផងដែរ​។

  ចំពោះ”គោ​អគ្គិសនី”ជាមនុស្សយន្ត Bionic ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រទេស​ចិន មានរូបរាងធំជាងគេ និងសមត្ថភាពឆ្លងកាត់ផ្លូវពិបាក  ។ ល្បឿនរត់របស់វាអាចដល់១០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។ វាអាចដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវ និងអាហារជាដើមឱ្យទាហានក្នុងបរិស្ថានដែលរថយន្តមិនអាចធ្វើដំណើរដល់ដូចជាខ្ពស់រាប ភ្នំ ព្រៃជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ ”គោ​អគ្គិសនី”មានជំនាញមួយទៀតគឺ ការឈ្លបយកការណ៍ក្នុងបរិយាកាសដែលមិនអំណោយផលដល់បេសកកម្មរបស់ទាហាន។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉