ទីក្រុងយូស៊ីបានរៀបចំសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១១០​ នៃកំណើតរបស់លោក នៀក អឺ

2022-02-16 17:21:34 |ប្រភព:云南日报

  នាថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ  សកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១១០​ នៃកំណើតរបស់លោក នៀក អឺ និងសកម្មភាពវប្បធម៌”លោក នៀក អឺ និងចម្រៀងជាតិ”ឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំនៅវិមានរំលឹកលោក នៀក អឺ ទីក្រុងយូស៊ី ។

  លោក នៀក អឺ កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩១២ ជាតន្ត្រីករពីទីក្រុងយូស៊ីទៅដល់ពិភពលោក ។ ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ ទីក្រុងយូស៊ីយកចិត្តទុកដាក់បន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្មារតីរបស់លោក នៀក អឺ បង្កើតស្ថាប័ន អគារ ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវអំពីលោក នៀក អឺចំនួន ២៥ ហើយតភ្ជាប់ធនធាននោះ និងរឿងរ៉ាវនៃការតស៊ូរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តចិន ដើម្បីអប់រំចិត្តស្នេហាជាតិ ។

  ក្នុងសកម្មភាពនេះ ការិយាល័យស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ លោក នៀក អឺ ទីក្រុង យូស៊ី បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ ក្រៅពីនេះ អ្នកជំនាញដែលស្រាវជ្រាវអំពីស្មារតី សិល្បករនិងបុគ្គលិកការងារដែលផ្សាព្វផ្សាយវប្បធម៌លោក នៀក អឺ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីរំលឹកខួបលើកទី ១១០​ នៃកំណើតរបស់លោក នៀក អឺ ពិភាក្សាអំពីការបន្ត និងអភិវឌ្ឍន៍នៃស្មារតីរបស់លោក នៀក អឺ  ។


  តាមប្រភពព័ត៌មាន ក្នុង​ជីវិតលោក នៀក អឺ ដែលមានតែ ២៣ ឆ្នាំ គាត់បានសរសេរចម្រៀងបដិវត្តន៍ចំនួន ៣៧ បទសរសេរមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនទៅជាកំណត់ចំណាំតន្ត្រី ។  លោក នៀក អឺ បានសរសេរចម្រៀងជាតិចិន “March of the Volunteers”។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉