ថ្នាំចិនសែការពារជំងឺកូវីដ ១៩ ជំហានទីមួយដែលរដ្ឋបានបរិច្ចាគត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់ហុងកុង

2022-02-21 17:46:22 |ប្រភព:CRI

  ថ្ងៃទី ​២០ ខែកុម្ភៈ ​ថ្នាំ​ចិនសែ​ការពារ​ជំងឺកូវីដ ១៩ ​ចំនួន​ ​១៥ ម៉ឺនប្រអប់ជា​​ជំហាន​​ទីមួយ​ដែលរដ្ឋបាន​​បរិច្ចាគត្រូវបាន​​ដឹកជញ្ញូនទៅដល់ហុងកុង​ លើសពីនេះ ​ថ្នាំចិនសែចំនួន​ ៣០​ ម៉ឺន​ប្រអប់ទៀត​នឹង​ដឹកជាជំហានៗពីតំបន់ដីគោក​ទៅដល់ហុងកុង​ជា​បន្តបន្ទាប់​​។​ ​ឯម៉ាស​ KN95 ចំនួន​ ២៥ ​លាន​ដែល​​តំបន់ដីគោកផ្តល់ជាជំហានទីមួយ​ក៏នឹង​ដឹក​ទៅ​ដល់​ហុង​កុង​នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខផង​ដែរ​។

  លោក ​Qiu Tenghua ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាលពិសេស​ហុងកុង​បាន​ថ្លែងថា​ ​រដ្ឋបាល​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាលពិសេស​ហុងកុងសូម​ថ្លែង​អំណរគុណយ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​មជ្ឈិមដែល​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ពលរដ្ឋហុងកុង​ ​និង​គាំទ្រយ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង​ចំពោះ​ការងារ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្ល​ងរបស់ហុងកុង​។ រដ្ឋបាល​ហុងកុង​មុខជា​នឹង​ខិតខំ​អស់ពីលទ្ធភាព ​ប្រើប្រាស់ឱ្យបានល្អ​នូវ​ការ​ណែនាំ​ពីបទ​ពិសោធន៍​ខាងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺឆ្លង​ ​និង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​កម្លាំង​មនុស្ស​និង​សម្ភារៈ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មជ្ឈិម ​ដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាង​ពេញទំហឹង​នឹង​រលកទី ​៥ នៃការ​ឆ្លងរាតត្បាត​ជំងឺកូវីដ ‌១៩៕