មេដាយមាសទី៨!កីឡាការិនីចិន Gu Ailing ឈ្នះមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតLadies Ski Halfpipeក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំង

2022-02-24 15:43:47 |ប្រភព:xinhua

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ក្នុងការប្រកួតLadies Ski Halfpipeក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំង  កីឡាការិនីចិន ​Gu Ailing ​បានឈ្នះ​មេដាយមាស ដែលជាមេដាយមាសទី៨របស់ក្រុមចិន ក៏ជាមេដាយមាសទី២របស់​Gu Ailing ក្នុងការប្រកួតកីឡា​អូឡាំពិក​រដូវរងាក្រុងប៉េកាំងផងដែរ។ ​

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉