ក្នុងអំឡុងពេលមហាសន្និបាតនៃសភាទាំងពីររបស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ២០២២ លោក Xi Jinping បានគូសបញ្ជាក់ពីការងារទាំងនេះ

2022-03-15 17:48:02 |ប្រភព:CRI

  មហាសន្និបាត​នៃ​សភាទាំងពីរ​របស់​ប្រទេសចិន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០២២​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ដោយគាប់ប្រសើរ​នា​ពេលកន្លងនេះ។ ក្នុងអំឡុងពេល​មហាសន្និបាត​ ​លោក Xi Jinping ​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​​ផ្លាស់ប្តូរ​មតិយោបល់​​ជាមួយ​​​តំណាង​​ប្រជាជន​​​និង​សមាជិក​សភាប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​​អំពី​​ការងារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ជីវភាពរស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​។​​