ពី​ខែមករាដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ​នេះ​ ទំហំ​ទុន​វិនិយោគពីបរទេសនៅប្រទេសចិន​បានកើនឡើង ៣៧.៩% បើ​ប្រៀបធៀបនឹង​​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​

2022-03-15 17:49:05 |ប្រភព:CRI

  ទិន្នន័យ​ថ្មី​បំផុត​ដែល​ប្រកាស​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិនកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែមីនា​បាន​បង្ហាញ​ថា​  ពី​ខែមករាដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ​នេះ​ ទំហំទុន​​វិនិយោគពីបរទេសនៅប្រទេសចិនមាន​ចំនួន​២៤៣.៧ប៊ី​លាន​​យាន់​ប្រាក់​ចិន​ ​បានកើនឡើង ៣៧.៩% ​បើ​ប្រៀបធៀបនឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​ ។

  មើល​តាម​ប្រភេទ​មុខ​របរ​ ទំហំ​​វិនិយោគ​ជាក់​ស្តែង​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ត្រូវជា​១៧៥.៧ប៊ី​លានយាន់​ប្រាក់​ចិន​ បាន​កើន​ឡើង​ ២៤%បើ​ប្រៀបធៀបនឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​ ។ ​ទំហំ​វិនិយោគ​ជាក់​ស្តែង​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្មបច្ចេកទេស​ទំនើប​បាន​កើន​ឡើង​ ៧៣.៨% ដែលក្នុង​នោះ​ ​ផលិតកម្ម​បច្ចេកទេស​ទំនើប​បាន​កើន​ឡើង​​ ៦៩.២% សេវាកម្ម​​បច្ចេកទេស​ទំនើប​បាន​កើន​ឡើង​​ ៧៤.៩% ។

  បើមើល​តាម​ប្រភពភូមិសាស្រ្ត​​ ការ​វិនិយោគ​ជាក់​ស្តែងពី​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​”ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ​”និង​អាស៊ានបាន​កើន​ឡើង​​ ២៧.៨%និង​២៥.៥%ដោយ​ឡែក​ពីគ្នា​។