ក្រុមពិនិត្យអង្កេតនៃអង្គការថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិចាប់ផ្តើមការងារពិនិត្យបញ្ជាក់ជុំវិញករណីបង្ហូរទឹកសំណល់នុយគ្លេអ៊ែរទៅក្នុងសមុទ្ររបស់ជប៉ុន

2022-03-22 17:42:26 |ប្រភព:CRI

  តាម​ការផ្សាយដំណឹង​នៃ​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានជប៉ុន​នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ​បាន​ឱ្យដឹង​ថា ​សំដៅចំពោះ​បញ្ហា​បង្ហូរទឹកសំណល់​នុយគ្លេអ៊ែរ​នៃ​រោងចក្រអគ្គិសនី​ដើរដោយថាមពល​នុយគ្លេ​អ៊ែរ​ទីមួយ​នៃ​ខេត្តហ៊្វូគូស៊ីម៉ា​របស់​ក្រុមហ៊ុនថាមពល​អគ្គិសនី​ក្រុងតូក្យូ​នៃប្រទេស​ជប៉ុន ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​ ២១ ​ដល់ថ្ងៃទី​ ២៥ ​ខែមីនា​នេះ ​ក្រុមពិនិត្យ​អង្កេត​នៃ​អង្គការ​ថាមពល​បរមាណូ​អន្តរជាតិ​នឹង​ធ្វើ​ការពិនិត្យបញ្ជាក់​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ដំណើរវិវឌ្ឍ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​បរមាណូ​របស់​ជប៉ុន​ស្តីពី​ការ​បង្ហូរទឹកសំណល់នុយគ្លេអ៊ែរ​ទៅក្នុង​សមុទ្រ ​។​

  លោក ​Gustavo ​Caruso ​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​នៃ​កិច្ចការ​សុវត្ថិភាព​ផែ្នក​នុយគ្លេអ៊ែរ​របស់​អង្គការ​ថាមពល​បរមាណូអន្តរជាតិ​បានថ្លែងថា ​"យើង​នឹង​ពិនិត្យ​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​បរមាណូ​របស់​ជប៉ុន​ដោយ​ឈរលើមូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រ ​តើ​វា​សមស្រប​នឹង​ស្តង់ដារ​សុវត្ថិភាព​របស់​អង្គការ​ថាមពល​បរមាណូអន្តរជាតិ​ដែរ​ឬអត់" ​៕