កិច្ចការស្វែងរក​និងសង្គ្រោះកំពុងធ្វើដោយ​ពេញទំហឹង​ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines

2022-03-23 17:52:47 |ប្រភព:CRI

  នាថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ជើងយន្តហោះលេខ MU៥៧៣៥ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines ក្នុងដំណើរការហោះហើរពីទីក្រុងគុនមីញទៅទីក្រុងក្វាងចូវបានធ្លាក់ក្នុងស្រុកតឹង តំបន់ស្វយ័តជនជាតិជួង ក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន ។ ក្នុងយន្តហោះនេះមានមនុស្សចំនួន ១៣២ នាក់ ក្នុងចំណោមនេះ មានភ្ញៀវចំនួន ១២៣ នាក់ បុគ្គលិកលើយន្តហោះចំនួន ៩ នាក់ ។

  រដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលចិនបានដាក់ចេញយន្តការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជញ្ជូនក្រុម​ការងារ​ជួយ​សង្គ្រោះ​​ទាន់ពេលវេលា ហើយបានចាប់ផ្តើមការងារស្វែងរក​និងសង្គ្រោះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ក្រៅពីនេះ រដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលចិនបាន​ផ្ញើការជូនដំណឹងអាសន្ន ទាមទារពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ហើយអនុវត្ត​វិធានការ​គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព ។

  អង្គភាពសង្គ្រោះអគ្គីភ័យរបស់តំបន់ស្វយ័តជនជាតិជួងក្វាងស៊ី បានដាក់ចេញផែនការគ្រោះអាសន្នយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយបញ្ជូនរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យចំនួន ១៦២ គ្រឿង បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះអគ្គិភ័យចំនួន ៧៦១ នាក់ ។ ក្រៅពីនេះ អង្គភាពសង្គ្រោះអគ្គីភ័យបានប្រមូលរថយន្តគាំពារចំនួន ៣៣ គ្រឿង ដូចជារថយន្តអាហារ រថយន្តបំភ្លឺភ្លើងជាដើម ។

  គណៈកម្មាធិការសុខភាពនៃតំបន់ស្វយ័តជនជាតិជួងក្វាងស៊ី បានជញ្ជូនអ្នក​ជំនាញព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងរបួស​ដោយអគ្គិភ័យ ។ គណៈកម្មាធិការសុខភាពនៃទីក្រុងអ៊ូចូវបញ្ជូនគ្រូពេទ្យចំនួនជាង ៨០ នាក់​ និងឡានពេទ្យចំនួន ៣៦ គ្រឿង ហើយបង្កើតទីកន្លែងសង្គ្រោះ ។ កម្លាំងសង្គ្រោះរបស់ខេត្តក្វាងតុងបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុ​ ។

  ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines បានដាក់ចេញយន្តការគ្រោះអាសន្ន និងបង្កើតក្រុមពិសេសចំនួន ៩ ដើម្បីគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះថ្នាក់ ការផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះ ការផ្តល់កិច្ចគាំពារផ្នែកច្បាប់ជាដើម ហើយបានទៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines បានបើកលេខទូរស័ព្ទពិសេសដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះ ។

  ប្រភព៖កាសែតប្រជាជនដេលី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉