យានអវកាសដឹកទំនិញTianzhou-២ បានចាកចេញពីបន្ទប់ស្នូលនៃស្ថានីយអវកាសចិន

2022-03-28 16:46:17 |ប្រភព:xinhua

  យានអវកាសដឹកទំនិញTianzhou-២ បានបញ្ចប់ភារកិច្ចទាំងអស់តាមការកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ស្ថានីយអវកាសចិន​  និងបានចាកចេញពីបន្ទប់ស្នូលនៃស្ថានីយអវកាស​នៅវេលាម៉ោង ១៥ និង ៥៩ នាទី​នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា។

  ​ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការតាមគន្លងតារាវិថីយានអវកាសTianzhou-២ ក៏បានធ្វើការពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផង។ ​សព្វថ្ងៃ អវកាសTianzhou-២មានដំណើរការជាធម្មតា ហើយនឹងចូលក្នុងបរិយាកាសឡើងវិញ​នៅពេលដ៏សមស្របមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមស្ថានីយផ្ទាល់ដី។

  Tianzhou-២ ​ជាយានអវកាសដឹកទំនិញទីមួយ​ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីបច្ចេកវិទ្យាគន្លឹះនៃស្ថានីយអវកាសចិន​ដែលបានចូលទៅគន្លងតារាវិថី វីចាំង ក្រុងហៃណានប្រទេសចិនកាលពី​ថ្ងៃទី ២៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១  ​ដើម្បីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈមានទម្ងន់ ៦.៨ តោនទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសចិន​។​

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉