របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlinesនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង

2022-03-31 17:44:48 |ប្រភព:新华社

  នាថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកទី ១០ របស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នជាតិ​ចិន​សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines បានប្រកាសថា កិច្ចការ​ស្វែងរក ​និងសង្គ្រោះក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines បានជិត​បញ្ចប់ ។ សព្វថ្ងៃ ក្រុមការងារបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរ ហើយបានសម្រេចការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការ​ធ្វើតេស្ត DNA ព្រមទាំងការប្រៀបធៀបជនរងគ្រោះទាំងអស់ ហើយបានរកឃើញកំទេចកំទីរបស់យន្តហោះចំនួន ៤៩១១៧ បំណែក ។ ថ្មីៗនេះ កិច្ចការបានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការវិភាគបច្ចេកទេសគ្រោះថ្នាក់ ការប្រមូល​ភស្តុតាង និងការស៊ើបអង្កេត ។ យោងតាមឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុសញ្ញាអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ និងបទប្បញ្ញត្តិ​អាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់ប្រទេសចិន ក្រុមការងារនឹងបញ្ចប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ ក្រោយពីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ នឹងប្រកាសរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុង​ជា​សាធារណៈ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉