ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឡើងវិញ

2022-03-31 17:46:22 |ប្រភព:China News

  នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសថា ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ រាជធានី​ភ្នំពេញនឹងបន្ធូរបន្ថយទាំងស្រុងនូវវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយនឹងរៀបចំសកម្មភាព​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីខ្មែរនៅវត្តភ្នំ ។ ទន្ទឹមនឹងជំងឺកូវីដ១៩ថមថយជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​នឹងបន្ធូរបន្ថយទាំងស្រុងនូវវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយនឹងរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទ​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីខ្មែរឡើងវិញ ។

  ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា   ហើយថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ជា​ថ្ងៃ​​អាទិត្យ ដែលប្រជាជនខ្មែរអាចឈប់សម្រាករយៈពេល ៤​ ថ្ងៃ ។ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានី​ភ្នំពេញ​បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំនេះ ក្រោមឥទ្ធិពលពីជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រជាជនខ្មែរមិនបានរៀបចំសកម្មភាព​អបអរសាទ​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំនេះ រដ្ឋាភិបាលគ្មាន​វិធានការ​រឹតត្បិត​ទៀត​ទេ ប្រជាជនខ្មែរអាចចូលរួមសកម្មភាពអបអរសាទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរបាន ។

  ក្រៅពីនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបានប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ រោងចក្រ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ឈប់សម្រាករយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្តន៍ធម្មតា ។ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា បើក្រុមហ៊ុន ឫរោងចក្រមិនអាចឈប់សម្រាក បុគ្គលិកការងារ​អាច​ផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃឈប់សម្រាក ក្នុងរយៈពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរត្រូវបង់ប្រាក់ទ្វេដង ។

  ខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឡើងវិញ សព្វថ្ងៃ ជិតថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីខ្មែរនៅសល់កន្លះខែ សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់នៅរបស់ខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្តើមមានការកក់ហើយ ។

  ប្រភព៖China News

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉