មណ្ឌលស្វយ័តជានជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា ប្រទេសចិនអបអរសាទរបុណ្យបាចទឹកតាមអនឡាញឆ្នាំទី៣ជាប់ៗគ្នា

2022-04-02 18:35:33 |ប្រភព:中国新闻网

  ថ្មីៗនេះ មណ្ឌលស្វយ័តជានជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណាបានប្រកាសថា នឹងរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទរបុណ្យបាចទឹកឆ្នាំ ២០២២ តាមអនឡាញ មិនរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌ និងកីឡានៅកន្លែងផ្ទាល់នោះទេ ។ ដើម្បីការទប់ស្កាត់ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩មណ្ឌលស្វយ័តជានជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា បានរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទរបុណ្យបាចទឹកតាមអនឡាញឆ្នាំទី៣ជាប់ៗគ្នា ។

  បុណ្យបាចទឹកហៅទៀតថាបុណ្យ​សង្ក្រាន្ត​ ដែលជាបុណ្យប្រពៃណីសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសថៃ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា​ជាដើម ។ មណ្ឌលស្វយ័តជានជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា ស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន បុណ្យបាចទឹកជា បុណ្យ​សំខាន់ៗជាងគេរបស់ជនជាតិតៃ ។

  មុនពេលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ១៩ មណ្ឌលស្វយ័តជានជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា នឹងរៀបចំពិធីប្រមូលទឹក និងសកម្មភាព​អបអរសាទបុណ្យបាចទឹក ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉