រដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំង ចេញបទប្បញ្ញត្តិថ្មី ដើម្បី”ចាក់សោរ”ដល់អាហារវេចខ្ចប់

2022-04-02 18:36:06 |ប្រភព:北京日报

  នេថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត"គោលការណ៍គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពសេវាកម្មម្ហូបអាហារតាមអ៊ីនធើណែត "ជាផ្លូវការ ការបញ្ជាក់ថ្មីនេះបានកំណត់ថា អាហារវេចខ្ចប់ត្រូវបិទក្រដាសបញ្ជាក់លើអាហារវេចខ្ចប់។

  ការបញ្ជាក់ថ្មីនេះអាចជៀសវាងអាហារវេចខ្ចប់ត្រូវបានគេបើកក្នុងដំណើរការដឹកជញ្ជូន។ ការបញ្ជាក់ថ្មីនេះ​បានកំណត់​ថា អាហារវេចខ្ចប់ត្រូវបិទក្រដាសបញ្ជាក់លើអាហារវេចខ្ចប់ ដូចនេះប្រសិនបើបានការបើកក្រដាសនោះនឹងមិនអាចប្រែមកសភាពដើមនោះទេ ។ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនមិនអាចបើកការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ហើយបើអាហារត្រូវបានខូចខាត អ្នកដឹកជញ្ជូនត្រូវបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូន ។ ក្រៅពីនេះ ការបញ្ជាក់ថ្មីនេះបានកំណត់ថា អ្នកផ្តល់សេវាម្ហូបអាហារ​តាមអ៊ីនធើណែតត្រូវផ្តល់ដំណឹងនូវពេលវេលារៀបចំអាហារ ពេលវេលាដែលអាចបរិភោគបានជាដើម ។

  ប្រភព៖កាសែតប៉េកាំងដេលី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉