ជនជាតិចិនចេញដំណើរកម្សាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកល

2023-01-04 17:23:55
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល ៣ ថ្ងៃក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ ២០២៣ ភ្ញៀវទេសចរចិនបានទស្សនាការបាញ់កាំជ្រួច ចូលរួមក្នុងការប្រសិទ្ធពរជ័យដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី និងលេងជិះស្គីព្រិលនៅរមណីយដ្ឋាននានា ធ្វើការលេងកម្សាន្តតាមរបៀបផ្សេងៗក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំសកល ទេសចរធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុក បានឈានដល់ ៥២.៧១ លាននាក់ កើនឡើង០.៤៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ហើយប្រាក់ចំណូលពីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកមានចំនួន ២៦.៥១៧ ពាន់លានយន់ កើនឡើង ៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន៕

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ជនជាតិចិនចេញដំណើរកម្សាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកល