កម្ពុជា៖ ប្រណាំងរទេះគោ អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

2023-04-12 10:53:45
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ពិធីប្រណាំងរទេះគោជាសកម្មភាពប្រពៃណីដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជា។  កសិករក្នុងតំបន់ធ្វើការប្រណាំងរទេះគោដើម្បីអបអរការបញ្ចប់រដូវកាល​នៃការប្រមូលស្រូវ និងស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។  រូបភាពខាងលើនេះបង្ហាញពីកសិករក្នុងតំបន់ចូលរួមការប្រណាំងរទេះគោនៅភាគខាងត្បូងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រទេសកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ភិរ៉ុន

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan  Shen Mingfang(អ្នកហាត់ការ)

កម្ពុជា៖ ប្រណាំងរទេះគោ អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី