មណ្ឌលស៊ីសាំងប៉ាន់ណា ៖ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់អបអរបុណ្យបាចទឹក

2023-04-18 16:55:40
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្ងៃទី១៥ខែមេសា នៅមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ស៊ីសាំងប៉ាន់ណា ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន បានប្រារព្ធពិធីទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជនជាតិតៃ និងពិធីបុណ្យបាចទឹក។ ប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរ បានប្រជុំនៅទីក្រុងជីងហុង មណ្ឌលស៊ីសាំងប៉ាន់ណា ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីនិងលេងបាចទឹកទៅវិញទៅមកដើម្បីជូនពរជ័យ និងសេចក្តីរីករាយដល់គ្នាទៅវិញទៅមក៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ ហ៊ូ ឆាវ

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

មណ្ឌលស៊ីសាំងប៉ាន់ណា ៖ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់អបអរបុណ្យបាចទឹក