សួនបាញ់ទឹកតាមតន្ត្រីស៊ីអាន ស្វាគមន៍ភ្ញៀវមកទស្សនា

2023-04-27 10:53:29
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

សួនបាញ់ទឹកតាមតន្ត្រីនៅទីលានខាងជើងនៃវត្តតាយាន់ក្នុងទីក្រុងស៊ីអាន ខេត្តស៊ាន់ស៊ី ប្រទេសចិន គឺជាកន្លែងទេសចរណ៍ល្បីក្នុងក្រុងស៊ីអាន ដែលមានការសម្តែង ៤ លើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលបានទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ ជៀវ ជីងយី

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

សួនបាញ់ទឹកតាមតន្ត្រីស៊ីអាន ស្វាគមន៍ភ្ញៀវមកទស្សនា