ប្រទេសចិនពោរពេញដោយក្លិនក្រអូបនៃសៀវភៅក្នុងទិវាសៀវភៅពិភពលោក

2023-04-28 13:22:11
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា គឺជាទិវាសៀវភៅពិភពលោក មនុស្សចែករំលែកភាពស្រស់ស្អាតនៃការបើកសៀវភៅ និងសេចក្តីរីករាយនៃការអាន។ ប្រទេស​ចិន​ពោរពេញ​ដោយ​ក្លិនក្រអូបសៀវភៅក្នុង​ទិវា​សៀវភៅ​ពិភពលោក ហើយការអានរបស់ប្រជាជនទាំងមូលមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ប្រទេសចិនពោរពេញដោយក្លិនក្រអូបនៃសៀវភៅក្នុងទិវាសៀវភៅពិភពលោក