រូងភ្នំ Longmen ៖ សិល្បៈចម្លាក់ថ្មមានអាយុកាលជាង ១ ពាន់ឆ្នាំបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅទស្សនា

2023-06-07 15:54:32
ប្រភព:CRI

បច្ចុប្បន្ន តំបន់ទេសភាពរូងភ្នំ Longmen នៅក្រុង Luoyang ខេត្ត Henan កំពុងស្ថិតក្នុងរដូវកាលមានទេសចរច្រើន រូបចម្លាក់ថ្មព្រះពុទ្ធដ៏ប្រណិតបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរជាច្រើនទៅទស្សនា។ រូងភ្នំ Longmen ស្ថិតនៅជាយខាងត្បូងក្រុង Luoyang មានប្រវត្តិសាស្ត្រជាង១៥០០ឆ្នាំ ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០០០៕

រូងភ្នំ Longmen ៖ សិល្បៈចម្លាក់ថ្មមានអាយុកាលជាង ១ ពាន់ឆ្នាំបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅទស្សនា