អឺរទួល ៖ បឹងអំបិលដ៏ចម្រុះពណ៌

2023-06-12 18:13:55
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

បឹងអំបិលប៉េតាឈឺស្ថិតនៅក្រុងអឺរទួល តំបន់ស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុង នៃប្រទេសចិន ដែលមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ ៣៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ ថ្មីៗនេះ ទន្ទឹមនឹងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ បឹងអំបិលមានពណ៌ចម្រុះ និងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេស៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

អឺរទួល ៖ បឹងអំបិលដ៏ចម្រុះពណ៌