បរិមាណដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅច្រកព្រំដែនអឺលានហោធឺកើនឡើងជាលំដាប់

2023-06-14 17:34:18
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

គិតដល់ចុងខែឧសភា បរិមាណទំនិញនាំចេញ និងនាំចូលឆ្លងច្រកព្រំដែនអឺលានហោធឺសរុបក្នុងតំបន់ស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងនៃប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនប្រមាណ ១,៦ លានតោន កើនឡើង ២៥,៧%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ ក្នុងនោះ មាន ៦១,៤ ម៉ឺនតោនជាទំនិញនាំចេញ និង ៩៨,២ ម៉ឺនតោនជាទំនិញនាំចូល ហើយបរិមាណដោះដូរទំនិញបង្ហាញពីកំណើនថេរ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ភឺង​​ យួន

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

បរិមាណដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅច្រកព្រំដែនអឺលានហោធឺកើនឡើងជាលំដាប់