តើកូនខ្លាស៊ីបេរីគួរឱ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណា?

2023-06-16 13:02:37
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ពេលថ្មីៗនេះ កូនខ្លាស៊ីបេរីភាគច្រើនដែលកើតនៅឆ្នាំនេះក្នុងឧទ្យានសត្វខ្លាស៊ីបេរី ខេត្តហីឡុងជាំង ប្រទេសចិនមានអាយុមួយខែហើយ។ សត្វខ្លាស៊ីបេរីដ៏រស់រវើក និងសកម្មទាំងនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅខាងក្រៅនៅពេលដែលអាកាសធាតុល្អ ហើយពួកវានឹងលូតលាស់ក្រោមការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកចិញ្ចឹម៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ សៀ ជានហ្វី

អ្នកបកប្រែ ៖​ Shen Yan

តើកូនខ្លាស៊ីបេរីគួរឱ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណា?