មហោស្រពសិល្បៈថតរូបចិនលើកទី ១៤ បានសម្ពោធបើក

2023-06-19 16:26:06
ប្រភព:CRI

កាលពីថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា មហោស្រពសិល្បៈថតរូបចិនលើកទី ១៤ បានបើកនៅទីក្រុង Sanmenxia ខេត្ត Henan ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពដែលប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេស និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជូនចំពោះទស្សនិកជន៕

មហោស្រពសិល្បៈថតរូបចិនលើកទី ១៤ បានសម្ពោធបើក