ពិព័រណ៍ថាមពលថ្មីពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣ ប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុង Changzhou ខេត្ត Jiangsu

2023-06-21 17:28:01
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ពិព័រណ៍ថាមពលថ្មីពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានរយៈពេល៣ថ្ងៃបានសម្ពោធបើកនៅក្រុង Changzhou ខេត្ត Jiangsu ។ពិព័រណ៍លើកនេះនឹងតាំងបង្ហាញពីនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃមុខរបរ និងផលិតកម្មរបស់សហគ្រាសព្រម និងពិគ្រោះពិភាក្សារកផ្លូវច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃថាមពលនៅពេលអនាគរដើម្បីបំពេញបន្ថែមកម្លាំងចលករដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃឧស្សាហកម្មថាមពលថ្មី៕

ពិព័រណ៍ថាមពលថ្មីពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣ ប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុង Changzhou ខេត្ត Jiangsu