ពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍ប៉ារីសលើកទី ៥៤ បានបើកជាផ្លូវការ

2023-06-21 19:12:51
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិប៉ារីស- Le​ Bourget (ពិព័រណ៍​អាកាសចរណ៍ប៉ារីស) លើកទី​ ៥៤ បានបើកជាផ្លូវការក្នុងព្រលានយន្តហោះ  Le Bourget  ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ កៅ ជីង

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍ប៉ារីសលើកទី ៥៤ បានបើកជាផ្លូវការ