បង្គុំម៉ាស៊ីននៃស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខ្យល់នៅលើសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាព ១៦ មេហ្គាវ៉ាត់ដំបូងគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានតំឡើង

2023-06-29 19:32:11
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅថ្ងៃទី២៤ខែមិថុនា នៅឯតំបន់pelagic seaស្រុកភីងថាន ខេត្តហុកគៀននៃប្រទេសចិន បង្គុំម៉ាស៊ីននៃស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខ្យល់នៅលើសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាព ១៦ មេហ្គាវ៉ាត់ដំបូងគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានចាប់ផ្តើមតំឡើង៕

​អ្នកសារព័ត៌មាន ៖លីន សានជួង

អ្នកបកប្រែ ៖​ Shen Yan  

បង្គុំម៉ាស៊ីននៃស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខ្យល់នៅលើសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាព ១៦ មេហ្គាវ៉ាត់ដំបូងគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានតំឡើង