សូមលោកអ្នកមកទស្សនាទីក្រុងធានជីន

2023-06-29 19:39:49
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា វេទិកា Davos រដូវក្តៅលើកទី១៤ នឹងប្រារព្ធនៅទីក្រុងធានជីននៃប្រទេសចិន។ សូមលោកអ្នកតាមដានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើង ដើម្បីទស្សនា​​ និងស្វែងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍ និងភាពរស់ររវើកពីលើអាកាសរបស់ទីក្រុងធានជីន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ស៊ូ ហ្វានយួយ

អ្នកបកប្រែ ៖​ Shen Yan  

សូមលោកអ្នកមកទស្សនាទីក្រុងធានជីន