តំបន់ទេសចរណ៍តានសៀដ៏ចម្រុះពណ៌

2023-07-04 13:02:11
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចូលដល់ពាក់កណ្តាលរដូវក្តៅ ក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ  តំបន់ទេសចរណ៍តានសៀ ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងចាំងយឺ ខេត្តកានស៊ូនៃប្រទេសចិន មានពណ៌ស្រស់ស្អាត ហើយមើលទៅស្អាតអស្ចារ្យ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ម៉ា ស៊ីភីង

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

តំបន់ទេសចរណ៍តានសៀដ៏ចម្រុះពណ៌