កសិដ្ឋានសត្វសេះសហស្សវត្សរ៍មានទេសភាពហ្វូងសត្វសេះរត់ដ៏អស្ចារ្យ

2023-08-11 18:15:05
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅរដូវក្ដៅ ហ្វូងសត្វសេះដ៏អស្ចារ្យបានរកចំណីនៅឯកសិដ្ឋានសត្វសេះសានដានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅវាលស្មៅដាម៉ាយឺងនៅខាងជើងនៃជួរភ្នំឡេងឡុងភ្នំឈីលេងសាននៅកណ្តាលច្រករបៀងហឺស៊ីនៃប្រទេសចិន។ ចាប់តាំងពីរាជវង្សហាន​ កសិដ្ឋានសត្វសេះសានដានបានចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមសត្វសេះ។ សព្វថ្ងៃនេះ ការរក្សាពូជសេះ "សេះសានដាន" និងការបណ្តុះបណ្តាលពូជសេះមានកម្លាំងប្រណាំងនិងរត់លឿនរហ័ស​ គឺជាទិសដៅដ៏សំខាន់ចំពោះកសិដ្ឋានសត្វសេះសានដានក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វសេះ។

អ្នកសាព័ត៌មាន៖ Fan Peishen

អ្នកបកប្រែ៖ ​Shen Yan  Nong Rui(អ្នកហាត់ការ)

កសិដ្ឋានសត្វសេះសហស្សវត្សរ៍មានទេសភាពហ្វូងសត្វសេះរត់ដ៏អស្ចារ្យ