មកឃូប៊ូឈីដើម្បីទទួលបានទេសភាពស្រស់ស្អាតលើវាលខ្សាច់

2023-08-11 18:16:27
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

វាលខ្សាច់ឃូប៊ូឈីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីតំបន់ហាងជីងឈាទីក្រុងអឺលដូសក្នុងតំបន់ស្វយ័តនេម៉ុងគូប្រទេសចិន​ បានទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្តឆ្លងវាលជាច្រើននាក់មកសាកល្បងទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការលេងខ្សាច់ ដោយសារតែនោះមានភ្នំទាប និងទេសភាពស្រស់ស្អាត៕

ប្រភព៖ ស៊ីនហួចិន

អ្នកសាព័ត៌មាន៖Jia Lijun

អ្នកបកប្រែ៖ ​Shen Yan  Nong Rui(អ្នកហាត់ការ)

មកឃូប៊ូឈីដើម្បីទទួលបានទេសភាពស្រស់ស្អាតលើវាលខ្សាច់