សួនយីហឺនៅទីក្រុងប៉េកាំង មានទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់

2023-03-17 19:18:17
ប្រភព:ស៊ីហួចិន

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ផ្កាយីហឺនៅទីក្រុងប៉េកាំង មានផ្កាផ្លែប៉េស និងផ្កាផ្សេងៗទៀត បានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ ដែលបានបង្កើតជាផ្ទាំងគំនូរជាមួយនិងអគារបែបបុរាណ បានទាក់ទាញអ្នកទេសចរជាច្រើនឱ្យទស្សនា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Yehua

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

សួនយីហឺនៅទីក្រុងប៉េកាំង មានទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់