បឹង Wuliangsu ៖ ក្លាយពីលំហទឹករងការបំពុលទៅជាឋានសួគ៌នៃបក្សី

2023-06-08 16:32:44
ប្រភព:

បឹង Wuliangsu ស្ថិតនៅក្នុងដែនក្រុង Bayannao’er នៃភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសចិន។ ចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៩០មកបឹង Wuliangsu មានបរិមាណទឹកថយចុះ និងរងការបំពុលពីទឹកកខ្វក់ក្នុងទីក្រុង និងទឹកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលធ្វើឱ្យមុខងារអេកូឡូស៊ីថយចុះ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងចម្រុះ បរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់នេះមានភាពប្រសើរឡើង ហើយជីវចម្រុះបានកើនឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានសត្វស្លាប ២៦៤ ប្រភេទនិងត្រីចំនួន ២២ ប្រភេទនៅតំបន់បឹងនេះ៕

បឹង Wuliangsu ៖ ក្លាយពីលំហទឹករងការបំពុលទៅជាឋានសួគ៌នៃបក្សី