មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ច្រៀងបទចម្រៀងជនជាតិតុង

2023-06-14 17:31:53
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗនេះ នៅក្នុងភូមិជនជាតិតុង ចៅស៊ីង ស្រុកលីភីងមណ្ឌលសស្វយ័តជនជាតិមាវ និងតុង ឈានតុងណាន ខេត្តគួយចូវ ប្រទេសចិន អ្នកចម្រៀង អ្នកទេសចរ និង​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ប្រមាណមួយពាន់នាក់រួម​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀងជនជាតិ​តុងនៅលើវាល​ស្រែ ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ឡូ ជីងឡាយ

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ច្រៀងបទចម្រៀងជនជាតិតុង