សកម្មភាពរាត្រីវប្បធម៌បញ្ចេញកម្លាំងទាក់ទាញនៅលើវេទិកា Davos រដូវក្តៅ

2023-07-04 13:18:19
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនា សកម្មភាពរាត្រីវប្បធម៌នៃវេទិកា Davos រដូវក្តៅលើកទី១៤ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ មីជាំង ក្នុងទីក្រុងធានជីន ប្រទេសចិន។ ភ្ញៀវអាចទស្សនាការសម្តែងវប្បធម៌ផង បរិភោគម្ហូបអាហារពិសេសផង ហើយចាប់អារម្មណ៍អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីចិន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ចាវ ជីស្យូ

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

សកម្មភាពរាត្រីវប្បធម៌បញ្ចេញកម្លាំងទាក់ទាញនៅលើវេទិកា Davos រដូវក្តៅ