រថភ្លើងល្បឿនលឿន Fuxing ឈ្មោះ“រថភ្លើងឃោសនាប្រធានបទស្តីពីពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិប្រទេសចិន” គ្រឿងទីមួយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ

2018-10-11 15:16:58 |ប្រភព:中新网

  រថភ្លើងល្បឿនលឿនFuxingឈ្មោះ “រថភ្លើងឃោសនាប្រធានបទស្តីពីពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិប្រទេសចិន” គ្រឿងទីមួយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅទីក្រុងសៀងហៃនាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា។

  រថភ្លើងល្បឿនលឿនគ្រឿងដែលពោរពេញដោយ“ចំណេះដឹង”និង“ព័ត៌មាន”អំពីពិព័រណ៍លើកនេះ  នឹងត្រូវបើកដំណើរការនៅលើផ្លូវដែកដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ប៉េកាំង-សៀងហៃ  ដើម្បីណែនាំដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវចំណុចពិសេសនៃការរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិប្រទេសចិន៕