ទីក្រុងឈីងតាវប្រទេសចិន៖បានធ្វើតេស្តជាង៤លានសំណាកដោយគ្មានរកឃើញករណីកូវីដ១៩ថ្មី

2020-10-15 15:37:33 |ប្រភព:yunnangateway

ថ្មីៗនេះ  ទីក្រុងឈីងតាវ ប្រទេសចិនបានប្រកាសរកឃើញករណីជម្ងឺកូវីដ១៩ចំនួន៦ករណី និងអ្នកចម្លងដែលគ្មានអាការៈ៦ករណី។  ទីក្រុងឈីងតាវនៃខេត្តសានទុងស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិន  ឥឡូវនេះ  ទីក្រុងឈីងតាវបានរៀបចំបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រចំនួនជាង១ម៉ឺននាក់ធ្វើតេស្តអាស៊ីត​នុយក្លេអ៊ិចសម្រាប់ប្រជាជននៅទីក្រុងឈីងតាវទាំងអស់ស្មើនឹង១១លាននាក់។  គិតដល់ម៉ោង១៥និង៣០នាទី ថ្ងៃទី១៣ ទីក្រុងឈីងតាវបានធ្វើតេស្ត៤២៣៥៤៣៨ សំណាកហើយមាន១៩៤៥២៥២សំណាក ត្រូវបានចេញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Ziheng

បកប្រែដោយ លីហ្សា