ឧទ្យានដីសើមជាតិ យ៉ានី តំបន់ស្វយ័ត Xizang មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវផ្ការីក

2023-04-12 10:51:11
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចូលក្នុងរដូវផ្ការីក ឧទ្យានដីសើមជាតិ យ៉ានី តំបន់ស្វយ័ត Xizang នៃប្រទេសចិន ពោរពេញដោយភាពរស់រវើកនិងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត។ឧទ្យានជាតិនេះស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វគ្នានៃ​ទន្លេយ៉ាលូជាំងពូ និងទន្លេនីយ៉ាងក្នុងសង្កាត់ប៉ាយីក្រុងលីនជឺនិងក្រុងមីលាន ហើយមានរយៈកម្ពស់២៩២០ ម៉ែត្រ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ធាន ជីនវិន

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan  Shen Mingfang(អ្នកហាត់ការ)

ឧទ្យានដីសើមជាតិ យ៉ានី តំបន់ស្វយ័ត Xizang មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវផ្ការីក