រូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦

2022-11-23 17:43:58
ប្រភព:កាសែតយូណានដេលី

ពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ បានផ្តល់ឱកាសក្នុងការតាំងបង្ហាញ សហការ ផ្លាស់ប្តូរ និងអភិវឌ្ឍដល់ភាគីនានា ក្នុងពិព័រណ៍លើកនេះ មានពន្លានៅក្រៅប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈបែបទំនៀមទម្លាប់បរទេស ពន្លាវប្បធម៌-ទេសចរណ៍ដែលបង្ហាញពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ពន្លាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា និងពន្លាកសិកម្មទំនើបដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្ពង់រាបសុទ្ធតែបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនៃបន្លែ និងផ្លែឈើ៕

រូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦