ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ចិនលើកទី២ បានបើកនៅទីក្រុងវូហាន

2023-04-28 13:25:07
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗនេះ ពិព័រណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ចិន (វូហាន) លើកទី ២ បានបើកនៅទីក្រុងវូហា ក្រោមប្រធានបទ"ប្រទេសចិនដ៏ស្រស់ស្អាត ជីវិតកាន់តែប្រសើរ" បានបង្ហាញពីវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមក កម្លាំងជំរុញនៃការច្នៃប្រឌិតថ្មី ការពង្រឹងនៃបច្ចេកវិទ្យា និងបានបង្ហាញពីការបើកចំហ ហើយរួមគ្នាស្ថាបនា និងចែករំលែករួមគ្នា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ ឆេង មីន

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ចិនលើកទី២ បានបើកនៅទីក្រុងវូហាន