ថ្ងៃនេះ សូមមើលវិឌីអូ 《មួយនាទីនៃខេត្តយូណាន》

2018-10-08 14:41:37 |ប្រភព:云南网

  នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា  វិឌីអូឃោសនា《មួយនាទីនៃខេត្តយូណាន》បានប្រកាសជាផ្លូវការ។  វិឌីអូឃោសនា《មួយនាទីនៃខេត្តយូណាន》បានធ្វើតាមប្រធានបទទិវាខួប៤០ឆ្នាំនៃការបើកចំហរនិងកំណែទម្រង់  ថតដោយចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះទេសភាពភ្នំនិងទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត  ទំនៀមទម្លាប់ចម្រុះពណ៌  ដីដ៏សំបូរជីវជាតិ  ឧស្សាហកម្មដ៏ពិសេស  ថាមពលបៃតង  ការបើកចំហរទៅកាន់ខាងក្រៅនិងការចាកចេញភាពក្រីក្រ  បានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃ“ខេត្តយូណានដែលមានកម្លាំងទាក់ទាញ  ចែករំលែកជាមួយពិភពលោក”៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Xingquan

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា