ទីក្រុងZhaotongខេត្តយូណានមានទេសភាពរដូវរំហើយដែលគួរឱ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍

2018-11-06 18:14:22 |ប្រភព:yunnangateway

  នារដូវរំហើយនេះ  នៅតំបន់ទេសចរណ៍លេងកម្សាន្តYudongទីក្រុងZhaotongខេត្តយូណាន  ព្រៃឈើទាំងមូលសុទ្ធតែបានក្រាលពណ៌  ហាក់ដូចជាបន្ទះក្តារសម្រាប់លាបថ្នាំពណ៌ធម្មជាតិ៕

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា