មកសួនសាធារណៈឡាវជនសានដើម្បីធ្វើកីឡា

2019-02-15 17:26:25 |ប្រភព:yunnangateway

  សួនសាធារណៈជាតិឡាវជូនសាននៅទីក្រុងលីចាំងត្រូវគេប្រសិទ្ធិនាមថា“ជម្រកនៃសត្វនិងរុក្ខជាតិ”  ជាផ្នែកសំខាន់នៃទីតាំងកេរ្តិ៍ដំណែលធម្មជាតិពិភពលោកនៃ“ទន្លេទាំងបីហូរជាមួយគ្នា”  ដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វគ្នានៃតំបន់ភូមិសាស្ត្រចំនួនបីគឺអាស៊ីខាងកើត  អាស៊ីខាងត្បូងនិងខ្ពង់រាបឈីងហៃ - ទីបេ ។  នៅឆ្នាំ២០០៣  សួនសាធារណៈឡាវជូនសានត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីកេរ្តិ៍ដំណែលធម្មជាតិពិភពលោក។

  ជាងនេះទៅទៀត សួនឡាវជនសាននឹងរៀបចំការជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រតាមរយៈទេសចរណ៍  បានធ្វើឱ្យអ្នកភូមិក្លាយទៅជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ពីទេសចរណ៍ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទម្រង់និងការការពារបរិស្ថាន។

  ឡាវជូនសានអភិវឌ្ឍដោយមានការការពារ  ប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍ  ខិតខំបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ដែលយកសកម្មភាពកីឡាវារឡើងលើថ្មជាស្នូល  ថែមទាំងច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយលក្ខណៈនៃកីឡានៅខាងក្រៅ។  បច្ចុប្បន្ននេះ    សួនឡាវជនសានកំពុងតែបញ្ចេញកម្លាំងទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងខ្លាំងក្លា៕

  អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Wang Huan  He Qian

  ប្រភពរូបថត៖ Yang Zheng  Li Wenjun

  វីដេអូ៖Li Wenjun

  អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា