ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានបានបង្កើត“ស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដីពណ៌ផ្កាឈូក”

2019-02-02 18:08:19 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ  អ្នកក្នុងក្រុងកំពុងតែថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅលើជណ្តើរពណ៌ផ្កាឈូក។

  ជណ្តើរនិងជញ្ជាំងនៅខាងមុខច្រកចេញនៃស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដី ឆុនរុង នៃទីក្រុងគុនមីញ  ដែលត្រូវបានលាបពណ៌ផ្កាឈូកទាំងស្រុងនៅលើអាកាសបាន“ផុសចេញ”ដុំពពកស  នៅលើជណ្តើរថែមទាំងសរសេរមានពាក្យស្រឡាញ់ផងដែរ។

  បរិយាកាសដែលបានតុបតែងយ៉ាងពិសេសបានទាក់ទាញយុវជននិងយុវនារីក្នុងការមកដល់ទីនេះដើម្បីថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ ហើយក៏បានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ដែលទទួលបានការស្វាគមន៍ជាខ្លាំងទៀតផង៕

  ប្រភពរូបថត៖ Ren Dong

  អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា