ខេត្តយូណាន៖ ការរស់នៅពេលរាត្រីដ៏ចម្រុះពណ៌បានជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងគុនមីញឈានទៅមុខ

2020-06-15 17:41:56 |ប្រភព:yunnangateway

ឥឡូវនេះ  ប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលការពារនិងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ដោយភាពអចិន្ត្រៃយ៍ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានបានអូអរឡើងវិញ។  ពេលរាត្រី ជាពេលទំនេរក្រោយពីមមាញឹកនៅពេលថ្ងៃ ក៏ជារយៈពេលមាសសម្រាប់មនុស្សក្នុងការចាយវាយ។  ទីក្រុងគុនមីញចូលដល់ពេលយប់  មានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិធីជប់លៀង និងផ្សាររាត្រីដែលធ្វើឱ្យការរស់នៅមានភាពចម្រុះពណ៌  ឯការចំណាយក្នុងពេលរាត្រីក៏បានញ៉ាំងឱ្យសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រីរីកចម្រើន  និងធ្វើឱ្យទីក្រុងកាន់តែមានកម្លាំងរស់រវើក៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Zha Han Chengyuan Li Hengqiang

វីដេអូ៖Li Wenjun

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា