ស្រុកសុងមីងខេត្តយូណានមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត

2020-10-09 17:25:20 |ប្រភព:yunnangateway

សូមក្រឡេកមើលស្រុកសុងមីងទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណាន  ទីនេះកំពុងតែសាងសង់ជាទីក្រុងមួយដែលមានបរិស្ថានស្រស់ស្អាតនិងចរាចរណ៍ដ៏ងាយស្រួល ហើយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទំនើប៕