តស៊ូឡើង! ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនួយខេត្តហ៊ូបេនៃខេត្តយូណានក្រុមទីពីរបានចេញដំណើរហើយ

2020-02-05 17:51:36 |ប្រភព:Yunnangateway

នាថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនួយខេត្តហ៊ូបេនៃខេត្តយូណានក្រុមទីពីរដែលបង្កើតឡើងដោយគ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាចំនួន១០២រូបបានចេញដំណើរ ដើម្បីជួយទីក្រុងវូហានក្នុងការរៀបចំការជួយសង្គ្រោះជំងឺរលាកសួតថ្មីបង្កឡើងដោយវីរុស កូរ៉ូណា ៕
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zhao Pufan Liu dong Pan Yue
អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា